Pravno obaveštenje

BEST MI SVE d.o.o
Svetosavska 4/3 11080 Zemun, Srbija 
Tel: +381 11 37 39 234
Fax: +381 316 23 22
E-mail: bestms@eunet.rs 

Odricanje odgovornosti

 

1. Sadržaj online prodaje

Autor ne preuzima odgovornost za aktualnost, tačnost, potpunost ili kvalitet pripremljenih informacija. Zahtevi za odgovornošću autora koji se pozivaju na štete materijalne ili nematerijalne prirode koje su nastale korišćenjem ili ne korišćenjem predstavljenih informacija ili kroz korišćenje neispravnih i nepotpunih informacija su isključeni osim u slučaju grubog nemara ili dokazive namere autora. Sve ponude su otvorenog karaktera i nisu obavezujuće. Autor zadržava pravo izmene delova stranice ili celu ponude, nadopunjavati ili brisati sadržaj ili ukinuti povremeno ili trajno objavu bez prethodne najave..

2. Reference i linkovi

Kod direktnih ili indirektnih referenci na strane web stranice ("Hyperlink"), koji se nalaze van područja odgovornosti autora, nastala bi odgovornost autora u slučaju da autor ima saznanja o sadržajima i da bi bio tehnički u mogućnosti sprečiti upotrebu nezakonitih sadržaja.

Autor se ovom izjavom izjašnjava eksplicitno da u trenutku postavljanja linkova nije bilo prepoznatljivih ilegalnih sadržaja na link stranicama. Na aktualno i buduće uređivanje sadržaja ili autorska prava na link stranicama autor nema uticaja. Zbog toga se ovime distancira u celosti izričito od svih sadržaja polinkanih/povezanih stranica koje su izmenjene nakon postavljanja linkova. Ova izjava vredi za sve unutar vlastite internetske ponude postavljene linkove i reference kao i za unose trećih osoba u knjigama za goste postavljenim od autora, diskusijskim forumima, popisima linkova, mailing listama i drugim oblicima baza podataka na koje je moguće eksterno upisivanje podataka. Za ilegalne, netačne ili nepotpune sadržaje i posebno za štete nastale korišćenjem ili ne korišćenjem takvih informacija odgovara isključivo vlasnik stranice na koju je usmeren link/referenca, ne onaj koji svojom objavom linkova isključivo usmerava na tu stranicu.

3. Copyright i trademarks

Autor pazi na copyright korišćenih slika, grafika, tonskih zapisa, video sekvenci i tekstova i trudi se koristiti vlastite slike, grafike, tonske zapise, video sekvence i tekstove ili besplatne slike, grafike, tonske zapise, video sekvence i tekstove. Sva korišćeni trademark-ovi na web stranici zaštićeni od strane trećih osoba podležu neograničeno pravima važećeg zakona o zaštiti autorskih prava i na prava registriranog vlasništva. Samim navođenjem nije moguće doneti zaključak da trademark nije zaštićen kroz prava trećih!

Copyright za objavljene objekte načinjene od strane autora ostaje samom autoru stranica. Umnožavanje ili korišćenje takvih grafika, tonskih zapisa, video sekvenci i tekstova u drugim elektroničkim ili diskanim izdanjima nije dozvoljen bez izričitog pismenog odobrenja autora.

4. Zaštita podataka

Ukoliko je moguće unutar internetske ponude stranice uneti lične ili poslovne podatke (e-mail adrese, imena, poštanske adrese) tada se unošenje tih podataka zasniva na dobroj volji korisnika i isključivo podleže njegovom slobodnom pristanku. Korišćenje i naplata ponuđenih usluga je ukoliko je tehnički moguće i prihvatljivo dozvoljeno i bez unošenja takvih podataka ili uz unošenja anonimiziranih podataka ili pseudonima. Korišćenje podataka u okviru impresuma ili sličnih objavljenih kontaktnih podataka kao poštanskih adresa, telefonskih i telefaks brojeva kao i e-mail adresa od strane trećih osoba za slanje informacija za kojima ne postoji izričiti zahtev nije dozvoljeno. Zadržava se pravo za pokretanje pravnih radnji protiv pošaljioca tzv. Spam-mailova u slučaju kršenja zabrane.

5.Pravno važenje ove izjave o odricanju odgovornosti

Ova izjava o odricanju odgovornosti se smatra delom internet ponude sa koje je usmeren na ovu stranicu. Ukoliko delovi ili pojedine formulacije ovog teksta ne odgovaraju delimično ili u celosti važećim pravnim odredbama, ostali delovi dokumenta sa svojim sadržajem i važenjem ostaju neizmenjeni.

 

Back

Top
Albania Austria Bosnia and Herzegovina Brasil Bulgaria China Croatia Czech Republic Denmark Finland Germany Ghana Greece Hungary Iraq Italy Japan Kazakhstan Kuwait Latvia Lebanon Macedonia Mexico Netherlands New Zealand Norway Panama Poland Portugal Romania Russia Senegal Serbia Slovakia Slovenia South Africa Spain Thailand Turkey Ukraine United Kingdom United States of America